skip to Main Content
+36/66/462-738 cronica33@gmail.com
2 1a

Şedinţă la AŢRU

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Președintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Tiberiu Juhász, a convocat joi, 13 septembrie, de la ora 13, la sediul AŢRU, membrii Adunării Generale, la o şedinţă ordinară care a avut 9 puncte pe ordinea de zi (Informare despre cele întâmplate între cele două ședințe; Modificarea prevederii bugetare a AŢRU şi a instituțiilor fondate, pe anul 2018; Prezentarea şi aprobarea dării de seamă din anul şcolar 2017/2018 a instituțiilor subordonate AŢRU-lui; Dezbaterea auditului Curții de Conturi şi aprobarea planului de reglementare a acestuia; Informare cu privire la plasarea provizorie a grădiniței „Lucian Magdu” din Bătania; Modificarea Actului Constitutiv al Școlii şi Grădiniței de Naţionalitate Română din Chitighaz; Modificarea contractului de subvenționare încheiat între AŢRU şi Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria; Dezbaterea cererii de finanţare sosită din partea Asociației pentru Cultură şi Tradiţie din Micherechi; altele), la care s-a adăugat Înștiințarea despre apelul Curții de Conturi.

Ședința a fost validă, din cei 15 membri au fost prezenți 8. Procesul verbal a fost redactat de Ana Pilan Sajti şi legalizat de Erika Borbély şi Bertold Netye.

În deschidere s-a ţinut un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al Autoguvernării pe Ţară Germane, Heinek Ottó şi a tatălui părintelui dr. Origen Sabău, prof. univ. dr. Ioan Sabău.

La ultima şedinţă a fost anunțată depunerea jurământului pentru noul membru al Adunării Generale, Elekes Gabriela. Din motive necunoscute, doamna Elekes nu a fost prezentă la şedinţă, deci, nu a putut depune jurământul.

La punctul 1 președintele a făcut următoarea prezentare:

În data de 9 iunie, la Budapesta, noul subsecretar de stat responsabil cu Naționalitățile şi Cultele, dr. Fürjes Zoltán a prezentat noua structură de lucru în relația cu naționalitățile.

În data de 11 iunie, au început, la Budapesta, lucrările de renovare a apartamentului pe care-l deţine Autoguvernarea pe Ţară. Pentru realizarea acestui proiect Ministerul Resurselor Umane a alocat 2 000 000 de forinţi, sumă nerambursabilă.

La Oficiul Educației Centrul pentru Învăţământ de Naţionalitate, în data de 12 iulie, a avut loc decernarea premiilor pentru olimpicii școlilor generale de naționalitate.

  Joi, 14 iunie, la Oficiul Naționalității Slovace, a avut loc ședința ordinară a Uniunii Autoguvernărilor pe Ţară, unde s-au discutat problemele actuale ale naționalităților şi posibilitățile de dezvoltare a infrastructurii acestora.

Sâmbătă, 16 iunie, la Centrul pentru Educaţie şi Învăţământ de Naţionalitate a avut loc o întâlnire a președinților de autoguvernări şi specialişti în domeniul educației cu scopul de a  face cunoscută activitatea acestora şi de a găsi posibilități, cât mai eficiente, de comunicare şi colaborare între instituții.

În perioada 15–17 iunie, instituţiile de învăţământ subordonate AŢRU au organizat serbări de bun rămas pentru absolvenții de şcoală generală, la care au fost prezenți şi reprezentanții Autoguvernării pe Ţară.

Luni, 16 iulie, la Școala Generală Românească din Aletea au început lucrările de dezvoltare şi renovare a infrastructurii clădirii (înnoirea sistemul de electricitate, a sistemului termic, înlocuirea pardoselii şi aplicarea de lambriu în sala de sport, tencuirea şi văruirea pereților exteriori). Pentru aceste lucrări Ministerul Resurselor Umane a alocat suma de 22 000 000 de forinţi. Finalizarea lucrărilor şi procesul de predare-primire a avut loc înaintea începerii anului şcolar.

Luni, 13 august, la sediul AŢRU au început lucrările de modernizare a sistemului termic. Pentru acest proiect Ministerul Resurselor Umane a alocat suma de 3 000 000 de forinţi.

La Grădinița şi Școala Generală „Lucian Magdu” din Bătania, prin proiectul TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020, s-au început lucrările de lărgire a spațiului destinat grădiniței. Se va construi o nouă sală de activităţi iar spațiul interior reorganizat.

În luna august, reprezentanții AŢRU au participat la evenimentele şi manifestările organizate în localitățile unde trăiesc şi români (Pocei, 4 august – Festivalul haiducilor; Chitighaz, 11 august – Festivalul Pogăciţelor; Macău, 18 august – Ziua Culturală a Românilor şi Festival Gastronomic).

În perioada 24 mai – 10 septembrie au fost redactate, revizuite şi semnate contractele de administrare şi  inventar. Tot în această perioadă s-au efectuat inspecţii tehnice la instituţiile de învăţământ unde au loc lucrări de construcții (Școala Generală Românească din Aletea, Școala Generală Bilingvă de Naţionalitate Română din Chitighaz şi Grădinița şi Școala Generală „Lucian Magdu” din Bătania).

Tot în această perioadă, după lungi tratative şi demersuri, s-a reuşit inițierea procesului de achiziţii pentru efectuarea lucrărilor de lărgire a imobilului Grădiniței Românești din Giula.

Datorită erorilor de proiectare şi construcţie la Centrul Cultural Românesc din Giula, după 10 ani, clădirea a început să se deterioreze, iar după 18 ani aceasta necesită urgent lucrări de renovare. În acest sens s-a realizat un proiect care va fi înaintat de către Traian Cresta, reprezentantul românilor în Parlamentul de la Budapesta şi dr. Kovács József, deputat parlamentar, la Ministerul de Interne, ca proiect de importanţă majoră.

 La punctul doi s-a votat modificarea prevederii bugetare a AŢRU şi a instituțiilor fondate, pe anul 2018. Astfel că, venitul total al bugetului s-a modificat la 1 952 238 103 forinți, iar cheltuielile totale ale bugetului, la 1 952 238 103 forinți conform anexelor din materialul prezentat. Această rectificare a fost necesară datorită proiectelor  câștigate pentru realizarea de evenimente şi infrastructură.

Punctul trei a cuprins prezentarea şi aprobarea dării de seamă din anul școlar 2017/2018 a instituțiilor subordonate AŢRU-lui (Grădinița şi Școala Generală Bilingvă de Naţionalitate Română din Județul Bihor – Săcal, Bedeu; Școala Generală Română din Aletea; Grădinița şi Școala Generală de Naţionalitate Română din Chitighaz; Grădinița şi Școala Generală Română „Lucian Magdu” din Bătania; Liceul, Școala Generală şi Căminul de Elevi Românesc „N. Bălcescu”;  Grădinița Românească din Giula).

Dezbaterea Auditului Curţii de Conturi şi aprobarea planului de reglementare a acestuia în legătură cu verificarea făcută la Liceul, Școala Generală şi Căminul de Elevi Românesc „N. Bălcescu” a fost realizată la punctul patru de pe ordinea de zi.

Conducerea AŢRU a informat Adunarea Generală despre lucrările de construcţie la grădinița din Bătania, lucrări începute în vară, în urma câștigării proiectului TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020, „Creșterea capacității școlii primare și grădiniței „Lucian Magdu” din Bătania cu o nouă sală”. Datorită acestui fapt, efectivul de elevi şi cadre didactice a fost transferat temporar, până la finalizarea lucrărilor, în sediul de pe strada Puskin, la numărul 101, prin bunăvoința consiliului local, instituția școlară fiind nevoită să achite doar cheltuielile pentru utilităţi. Transferarea grădiniței în altă locaţie nu implică reorganizarea acesteia. Adunarea Generală împuternicește președintele pentru a semna contractul cu Administrația Locală Bătania, precum şi să reglementeze toate activitățile administrative legate de acest demers.

La punctul şase, Adunarea Generală a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Şcolii şi Grădiniței de Naţionalitate Română din Chitighaz cu sediul în strada Szent Imre la nr. 89. În acest sens, imobilul şi terenul din vecinătate, achiziționat în vederea lărgirii spațiului școlii, a fost trecut topografic la adresa mai sus menționată. Adunarea Generală împuternicește președintele să facă demersurile necesare pentru modificarea, semnarea actului şi înaintarea către Trezoreria Statului.

Adunarea Generală decide la punctul şapte modificarea contractului încheiat în data de 12 martie 2018, cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, pentru finanțarea „Editurii Noi”. La punctul 1./a părțile sunt de comun acord ca beneficiarul să transfere suma primită Editurii de Presă şi Carte Românească „Noi” pentru editarea ziarului Foaia Românească, iar facturile, raportul de activitate şi darea de seamă să fie făcută în numele Editurii.

La punctul opt de pe ordinea de zi s-a dezbătut şi aprobat cererea de finanţare, în sumă de 350 000 Ft, sosită din partea Asociației pentru Cultură şi Tradiţie din Micherechi, în vederea achiziționării de costume populare de damă. Adunarea Generală împuternicește președintele AŢRU să sprijine decizia şi să semneze contract.

La ultimul punct de pe ordinea de zi s-a adus la cunoştinţă cererea înaintată de Vasile Botaş, președintele Asociaţiei Românilor din Aletea, pentru organizarea unei şedinţe în deplasare, la Aletea, în vederea discutării şi găsirii unei soluții pentru preluarea grădiniței române de către Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria. Membrii Adunării Generale au fost de acord cu cererea înaintată şi au împuternicit președintele să facă demersuri în acest sens şi să pregătească un raport cu acțiunile întreprinse până acum în vederea preluării unității de învăţământ preșcolar.

Prezent la eveniment, Traian Cresta a făcut cunoscută decizia prin care statul maghiar va aloca pentru un student la forma de învăţământ cu frecvenţă o bursă în valoare de 100 000 de forinţi şi pentru patru studenţi la forma de învăţământ la distanţă o bursă de 40 000 de forinţi, care vor să urmeze cursurile Facultății de Pedagogie, secția Educatoar de Naţionalitate.

La şedinţă au mai fost prezenți reprezentanţi ai instituțiilor școlare subordonate AŢRU, mass-media şi Consulatului General al României la Giula.

Delia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.